Strona 1 z 1

Owncloud

PostNapisane: 28.06.2013, 19:53:22
przez konkordpl
Czy komuś udało się zainstalować na eHoście owncloud?
Niezależnie czy wybiorę webinstaller czy zaciągnę paczkę ze strony to i tak wyskakuje mi błąd 500.
Niestety u supportu owncloud nie znalazłem odpowiedzi co może byc źle, a sam error 500 nic nie mówi.

Wymagania wg owncloud:

To run ownCloud, your webserver must have the following installed:
php5 (>= 5.3)
php5-gd
php-xml-parser
php5-intl


oraz wymagania dodatkowe:

php5-sqlite (>= 3)
php5-mysql
smbclient
curl
libcurl3
php5-curl


plik .htaccess wygląda natomiast tak:

<IfModule mod_fcgid.c>
<IfModule mod_setenvif.c>
<IfModule mod_headers.c>
SetEnvIfNoCase ^Authorization$ "(.+)" XAUTHORIZATION=$1
RequestHeader set XAuthorization %{XAUTHORIZATION}e env=XAUTHORIZATION
</IfModule>
</IfModule>
</IfModule>
ErrorDocument 403 /core/templates/403.php
ErrorDocument 404 /core/templates/404.php
<IfModule mod_php5.c>
php_value upload_max_filesize 513M
php_value post_max_size 513M
php_value memory_limit 512M
<IfModule env_module>
SetEnv htaccessWorking true
</IfModule>
</IfModule>
<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine on
RewriteRule .* - [env=HTTP_AUTHORIZATION:%{HTTP:Authorization}]
RewriteRule ^.well-known/host-meta /public.php?service=host-meta [QSA,L]
RewriteRule ^.well-known/host-meta.json /public.php?service=host-meta-json [QSA,L]
RewriteRule ^.well-known/carddav /remote.php/carddav/ [R]
RewriteRule ^.well-known/caldav /remote.php/caldav/ [R]
RewriteRule ^apps/calendar/caldav.php remote.php/caldav/ [QSA,L]
RewriteRule ^apps/contacts/carddav.php remote.php/carddav/ [QSA,L]
RewriteRule ^apps/([^/]*)/(.*\.(css|php))$ index.php?app=$1&getfile=$2 [QSA,L]
RewriteRule ^remote/(.*) remote.php [QSA,L]
</IfModule>
<IfModule mod_mime.c>
AddType image/svg+xml svg svgz
AddEncoding gzip svgz
</IfModule>
<IfModule dir_module>
DirectoryIndex index.php index.html
</IfModule>
AddDefaultCharset utf-8
Options -Indexes


z phpinfo widzę, że nie ma php-xml-parser ani php5-intl (albo ja szukać nie umiem).

Drogi supporcie eHost czy istnieje szansa na doinstalowanie php5-intl oraz xml-prarser?

Re: Owncloud

PostNapisane: 30.06.2013, 23:47:01
przez eHost.pl
Options -indexes trzeba zgodnie z faq.ehost.pl odznaczyć bo jest to wpis zabroniony.